അഭിപ്രായങ്ങള്‍

About

 

Photos

Loading…
  • Add Photos
  • View All
 
 
 

പ്രധാനപ്പെട്ടവ

Latest Activity

KRISHNAN KUTTY NAIR commented on K. R. Narayanan's blog post തുല്ല്യ - സമ്മുഖ പ്രതികരണങ്ങള്‍
"ഇതെല്ലാം നമ്മെ ഒരു കാര്യം പഠിപ്പിക്കുന്നു. TO EVERY ACTION, THERE IS AN EQUAL AND OPPOSITE…"
1 hour ago
ജോയി liked K. R. Narayanan's blog post തുല്ല്യ - സമ്മുഖ പ്രതികരണങ്ങള്‍
3 hours ago
ജോയി commented on K. R. Narayanan's blog post തുല്ല്യ - സമ്മുഖ പ്രതികരണങ്ങള്‍
"ഹ ഹ ഹ അതുശരിയാ... ശാപങ്ങളുടെ ചുവടുപിടിച്ച് പുരാണങ്ങളില്‍ ഒട്ടേറെ  ഖണ്ഡങ്ങള്‍…"
3 hours ago
മീനു commented on ടി.കെ.ഉണ്ണി's blog post മാരത്തോണ്‍
"ഇനി വരാനുള്ളത് അനുഭവിക്കുകയെ നിവൃത്തിയുള്ളൂ.........."
4 hours ago
P V Ariel commented on Saroja Kanakappan's blog post ശ്രീമാനും ശ്രീമതിയും
"ജീവനുള്ള വരികൾ! ജീവിതത്തിലും തുടിച്ചിടട്ടെന്നുമേ!   ജീവിത യാത്ര തുടരൂ ഭംഗ്യന്തരേന! ആശംസകൾ ഒരു…"
4 hours ago
മീനു liked K. R. Narayanan's blog post ചില ശ്വാന ചിന്തകള്‍
4 hours ago
മീനു commented on K. R. Narayanan's blog post ചില ശ്വാന ചിന്തകള്‍
"എന്തായാലും നന്നായി ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് ...."
4 hours ago
Saroja Kanakappan commented on Saroja Kanakappan's blog post ശ്രീമാനും ശ്രീമതിയും
" ജോയ്, മീനു,  വര്‍ക്കി ...,   ഈ വായനയ്ക്കും  പ്രോത്സാഹനത്തിനും.ഒരുപാടു…"
5 hours ago

Birthdays

Birthdays Tomorrow

© 2016   Created by മനസ്സ്.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service